Esküvő DJ

+36 30 518 06 77    https://karaoke-dj.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat összefoglalja a karaoke-dj.hu és aloldalainak üzemeltetője és kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.
A Látogató/Felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.


Az Ön személyes adatainak a védelme számunkra kiemelten fontos. Ezért kizárólag a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük az Ön személyes adatait. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban ismertetjük a weboldalunk adatkezelésének lényeges szempontjait.


 1. A weboldal üzemeltetője és az adatok kezelője: Hegyi Csaba EV.
  Székhely/postázási cím: 2330 Dunaharaszti, Széchenyi István utca 44/A
  Elérhetőség: , vagy +36 30 518 0677
  Adószám: 60187552-1-33
  Nyilvántartási szám: 18940897

 2. A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE:
  A weboldalon található űrlapok kitöltésével és elküldésével önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:
  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
  A Felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

 3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
  A személyes adatok kezelésének célja
  • a felhasználóval való kapcsolattartás
  • a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése
  • felhasználói elégedettség tesztelése és mérése
  A Felhasználó az oldal használatával és vagy a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban említett típusú adatokat az Adatkezelő az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az Adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli. Harmadik félnek nem adja ki, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 4. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN EGYÉB GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK
  Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon a 2. pontban leírtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.
  A Weboldalra látogatással és vagy az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében leírt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.
  Cookie-k: A weboldal úgynevezett “sütiket” vagy más néven “cookie”-kat használ. A weboldal kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat úgynevezett “sütiket” vagy más néven “cookie”-kat telepít a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében. A “cookie”-k fogadását letilthatja illetve törölheti a böngészője beállításaiban. Ebben az esetben felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos szolgáltatások, információk vagy adatokhoz való hozzáféréshez. A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat.
  Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 111.222.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a Felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a Felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.
  Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül, valamint minden oldal láblécében megtalálható hivatkozáson keresztül az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint tájékoztatásban részesül.
  A Google Analytics által használt anonim session ID-k, cookiek (sütik) és naplófájlok felhasználásának célja statisztikai jellegű.

 5. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM
  A Google Analytics által létrehozott session ID-k és cookiek (sütik) időtartama 30 napra szól, a session ID-k az weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A Felhasználó által megadott adatokat a Felhasználó írásos kezdeményezésére az Adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az elérhetőségeink bármelyikén írásban lehet bejelenteni.

 6. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE
  A Felhasználói adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adja ki, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a Felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben az megfelelő jogalappal rendelkezik.

 7. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGALAPJA ÉS A FELHASZNÁLÓ JOGAI
  Az adatkezelés a Felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A Felhasználó az Adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról e-mail címünkön írásban kérhet ezen adatkezelési nyilatkozat tartalmán túl további tájékoztatást. A Felhasználó által megadott adatokat a Felhasználó írásos kezdeményezésére az Adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt e-mail címünkön írásban lehet bejelenteni.

 8. ADATBIZTONSÁG
  Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve esetlegesen az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
  A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

 9. A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA
  A karaoke-dj.hu, és aloldalként szolgáló weboldalai a
  Cégnév: Versanus Kft.
  Postai cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.
  Székhely cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.
  Telefon: +36 1 430 1168
  E-mail cím: info@domain-zona.hu
  Adószám: 13504786-2-41
  Cégjegyzékszám: 01 09 738703
  szerverein működik.

 10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK
  Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írásban jelezni az Adatkezelő elérhetőségei bármelyikén.
  Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: polgári bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
  Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
  A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény